Search
  • Signe Mariana Vikström

Hon är ju tjej, tänker man

Våld i nära relationer är förödande för de som drabbas. Det mesta våld utövas av män, mot män. I nära relationer löper kvinnor större risk att utsättas för våld med allvarliga konsekvenser. Men även män utsätts för våld av kvinnor i nära relationer. Om det handlar Hon är ju tjej, tänker man.

Titeln är ett citat från en av de män jag intervjuade i den här studien. Han beskriver det otänkbara, omöjliga i att bli slagen av en tjej och att hamna i en situation där det var svårt för honom att försvara sig, av rädsla för att betraktas som förövaren. Samtidigt utsattes han för hånfulla skratt av omgivningen.


Det som framkommer i intervjuerna bekräftar annan forskning, som visar på att det våld som män utsätts för av kvinnor är av mycket olika karaktär, att våldet oftare är ömsesidigt samt att grovt fysiskt våld är sällsynt.

8 views0 comments

Recent Posts

See All