top of page
Search
  • Signe Mariana Vikström

Makten över kunskapen om medicinalväxter

Updated: May 8, 2019

2006 genomförde jag research i Dar es Salaam och Tanga, i Tanzania (där jag tidigare hade studerat och senare skulle komma att arbeta). Temat var traditionell biomedicinsk kunskap. Och framförallt makten över de kunskaper som gått i arv från generation till generation och som skyddas genom FN-konventionen om biologisk mångfald.
Jag intervjuade sakkunniga, experter och aktivister om de ambivalenta tankesystem som präglar synen på traditionell kunskap, i Tanzania och västvärlden och som exemplifierar de maktrelationer som råder inom och mellan stater. Projektet, som började som en kandidatuppsats i statsvetenskap, slutade i en bok 2011: The status of Traditional Knowledge. A study on the implementation of the UN Convention on Biological Diversity in Tanzania.


17 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page