Search
  • Signe Mariana Vikström

Makten över kunskapen om medicinalväxter

Updated: May 8, 2019

2006 genomförde jag research i Dar es Salaam och Tanga, i Tanzania (där jag tidigare hade studerat och senare skulle komma att arbeta). Temat var traditionell biomedicinsk kunskap. Och framförallt makten över de kunskaper som gått i arv från generation till generation och som skyddas genom FN-konventionen om biologisk mångfald.
Jag intervjuade sakkunniga, experter och aktivister om de ambivalenta tankesystem som präglar synen på traditionell kunskap, i Tanzania och västvärlden och som exemplifierar de maktrelationer som råder inom och mellan stater. Projektet, som började som en kandidatuppsats i statsvetenskap, slutade i en bok 2011: The status of Traditional Knowledge. A study on the implementation of the UN Convention on Biological Diversity in Tanzania.


14 views0 comments

Recent Posts

See All
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now